Kubki reklamowe urzędu pracy

Kubki reklamowe

Kubki reklamowe

W dzisiejszych czasach nie tylko prywatne firmy, ale także instytucje państwowe prowadzą szeroko zakrojone działania o charakterze marketingowym. Oczywiście podejmuje się je w zupełnie różnych celach. Instytucje państwowe prowadzą takie działania nie w celu dodatkowego zarobku czy pozyskiwania klientów, ale w celu promowania własnych działań, profilu działalności, czy też konkretnych akcji, przedsięwzięć, itp. Mogą też one mieć na celu próbę przekonania ludzi do konkretnej wartości czy idei. Przykładem może być urząd pracy. Jest to instytucja niezwykle ważna z punktu widzenia funkcjonowania państwa i spełniania przez nie swojej roli socjalnej. Jakie działania taki urząd może prowadzić? Continue reading